Cuthonella concinna er en gulbrun eller rødbrun nakensnegl som er vanskelig å få øye på. Den har hovedsakelig en nordlig utbredelse. Den er funnet spredt langs hele norskekysten, men de fleste nyere funn er fra Finnmark.

Kjennetegn

Cuthonella concinna er en brunlig og lite iøynefallende art som blir opptil 20 mm lang. Kroppen er slank og snegleformet, men med en relativt bred fot og hale. Ryggsiden er besatt med opptil 10 tverrstilte rekker med cerata, med omtrent fem cerata på hver side av ryggen. Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med korte munntentakler og noe lengre rinoforer. Tarmkanalene i cerata har en lys brun til mørk brunlilla farge. Den eneste ytre pigmenteringen forekommer som hvite tupper på cerata, munntentakler og rinoforer.

Utbredelse

Arten har en nordlig utbredelse langs den europeiske kysten av Atlanterhavet fra Frankrike nordover til de Britiske øyer, Færøyene og Island, samt den svenske vestkysten. Den er også funnet på den amerikanske østkysten i Canada og nord i USA. I Norge er det registrert en håndfull eldre funn fra Oslofjorden og nord til Nordland. De fleste nyere funn er gjort i Finnmark.

Levesett

Cuthonella concinna spiser hydrozoer, og den er funnet på hardbunn der det finnes mye hydrozoer. Den er funnet sammen med ulike arter hydrozoer i slektene Diphasia, Dynamena, Sertularia, Hartlaubella, Laomedea og Obelia. Selv om den er vanlig på grunt vann og i fjæra, er den også funnet så dypt som ned til 400 meters dyp.

Cutonella concinna kan være ganske variabel i fargene. Bildene er fra Danmark.

Forvekslingsarter

Arten har ingen forvekslingsarter i norske farvann. Det finnes en liknende art, Cuthonella hiemalis, i Kvitsjøen, men den mangler hvit pigmentering på munntentakler og rinoforer. Det er beskrevet en underart av C. concinna, Cuthonella concinna bellulata, som har identisk ytre morfologi, men denne finnes bare i Stillehavet på den amerikanske vestkysten.

Kommentarer

Cuthonella concinna er nylig rebeskrevet og er funnet å ha sin nærmeste slektning i Stillehavet, med et nærmest identisk utseende. I 1922 beskrev Nils Hjalmar Odhner en art han ga navnet Cuthona distans fra Vadsø. Som en del av rebeskrivelsen av C. concinna ble Cuthona distans funnet å være et synonym til Cuthonella concinna.

En illustrasjon fra Alder & Hancock viser både selve arten og eggene. 

Etymologi

Sletktsnavnet Cuthonella baserer seg på navnet Cuthona som Alder & Hancock hentet fra den gaeliske sagafortellingen «Poems of Ossian» fra 1850.

Artsnavnet concinna kommer fra latin og betyr elegant.

YouTube video: Film av Cuthonella concinna

Cuthonella concinna er en vanlig art i Danmark, der denne videoen er fra.

Kilder

Asbjörnsen PC (1854). Bidrag til Christianiafjordens Litoralfauna. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 7: 307–366.

Korshunova T, Sanamyan NP, Sanamyan KE, Bakken T, Lundin K, Fletcher K og Martynov AV (2021). Biodiversity hotspot in cold waters: a review of the genus Cuthonella with descriptions of seven new species (Mollusca, Nudibranchia). Contributions to Zoology, 90: 216–283. https://doi.org/10.1163/18759866-BJA10017

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthonella concinna (Alder & Hancock, 1843). www.artsdatabanken.no/Pages/308065. Nedlastet <dag/måned/år>