Cuthona nana er en rosa til skarpt rød art som spiser på hydrozoer som hovedsakelig finnes på eremittkrepshus.

Her har to individer beitet ned hydrozoene på eremittkrepsens skall nesten fullstendig, og avslutter festen med å pare seg. 

Kjennetegn

Cuthona nana er på tross av at den nesten bare finnes på eremittkrepshus ganske stor og kan bli opptil 28 mm lang. Kroppen er bred og snegleformet og tett besatt med cerata. Antall cerata er langt mer tallrik enn hos andre lignende arter, og over 279 cerata er registrert på 18 mm lange individer. Cerata er korte og kølleformede og sitter i mer enn 20 tette rekker på ryggsiden. De kan også sitte på hodet, foran rinoforene.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit og ytre pigmentering forekommer bare som hvite prikker på tuppen av cerata. Tarmkanalene i cerata har en rød eller blek rosa til mørk rosa farge. Fargen er avhengig av kjønnet på hydrozoen den spiser, der for eksempel hunner av Hydractinia gir en mørk farge mens hanner gir en lys farge.

Fargen på cerata kan være blekrosa eller rød. Legg merke til eremittkrepsens øye til venstre i bildet. 

Utbredelse

Arten har sin hovedutbredelse langs den atlantiske kysten av Europa fra Frankrike og nordover til de Britiske øyer, Færøyene, Island og vestkysten av Sverige. Den er funnet langs hele norskekysten fra Oslofjorden nord til Svalbard.

Levesett

Cuthona nana er en meget spesiell hydrozospiser. Den finnes overveiende på hydrozoer innen familien Hydractiniidae som hovedsakelig er fastsittende på eremittkrepshus, men som også er funnet på pyntekrabber og på hardbunn i ekstremt eksponerte lokaliteter. Cuthona nana er knyttet til disse hydrozoene og hele dens livssyklus utspiller seg på hydrozokolonien. Arten er også observert spisende på andre små arter av hydrozoer som arter i slektene Clava, Clytia og Sarsia.

Den hvite eggstrengen legges i en intrikat, bølgete spiral eller klase, gjerne på skallet til eremittkrepsen der hydrozoen Hydractinia sitter. Det er avstand mellom eggkapslene slik at den ser ut som et perlekjede. Eggmassen inneholder 1600–5000 egg med en diameter på 110 mikrometer. Fra de britiske øyer er det rapportert reproduksjon hele året, men hovedsakelig fra februar til mai.

En noe uvanlig blek variant av Cuthona nana, fotografert på ålegress. 

Forvekslingsarter

Cuthona nana kan vanskelig forveksles med andre arter, på grunn av sitt store antall cerata, og at den hovedsakelig bare finnes på eremittkrepshus.  Dette er den eneste arten vi kjenner til i norske farvann som hovedsakelig lever på eremittkrepshus.

Etymologi

Slektsnavnet Cuthona er et navn som Alder & Hancock hentet fra den gæliske sagafortellingen «Poems of Ossian» fra 1850.

Artsnavnet nana kommer fra latin og betyr dverg, og henviste til de første funn av arten som var små individer.

YouTube video: Film av Cuthona nana

I denne videoen fra Danmark kan du se hvordan hjertet slår! 

Kilder

Ballesteros M, Madrenas E og Pontes M (2023). Cuthona nana in OPK-Opistobranquis. Publisert 18/10/2014. Hentet 25/04/2023. Tilgjengelig på https://opistobranquis.info/en/zm3S5

Odhner NH (1922). Norwegian Opisthobranchiate Mollusca in the collection of the Zoological Museum of Kristiania. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 60: 1–47.

Picton BE og Morrow CC (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthona nana (Alder & Hancock, 1842). www.artsdatabanken.no/Pages/308063. Nedlastet <dag/måned/år>.