Slekten Neomochtherus består av 15 arter i Europa hvorav en art forekommer i Norge, Neomochtherus pallipes (Meigen, 1820). Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Midtøsten og Nord-Afrika. 

Den norske arten i denne slekten ligner artene i slekten Machimus, men den er slankere i kroppsbygning og den har påfallende røde bein, derav navnet rødbeint rovflue. 

Artene i denne slekten er sterkt knyttet til varme og sandholdige habitater, noe som trolig også gjelder rødbeint rovflue. Arten er rovdyr og jakter trolig andre tovingearter som blant annet blomsterfluer (Syrphidae) og spyfluer (Calliphoridae).