En av de største familiene av parasittiske vepser er familien Braconidae, med mer enn 40 000 arter globalt. Samtlige arter er parasittiske, nærmere bestemt såkalte parasitoider, som betyr at de etter kortere eller lengre utviklingstid tar livet av vertsindividet sitt. Selv om de kan ha stor økologisk betydning, er parasittvepser i familien Braconidae lite studert i Norge og resten av verden.

Prosjektet har gått igjennom og artsbestemt nærmere 10 000 individer fra familien Braconidae i de vitenskapelige samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo. Dette er materiale som var samlet inn gjennom tidligere undersøkelser, men som ikke hadde blitt artsbestemt. I samarbeid med Norsk entomologisk forening ble det også samlet inn nytt material fra lite undersøkte habitater. Prosjektet samlet individer fra flere deler av landet, men med fokus på Østlandsområdet. Et stort antall arter har blitt DNA-strekkodet og lagret i strekkode-biblioteket BOLD, som også ble tatt i bruk til identifisering av artene. Gjennom prosjektet ble det funnet over 200 arter, hvorav mange arter som ikke tidligere har blitt registrert i Norge, og noen av disse ble funnet da skoleelever deltok i innsamling og artsbestemmelse.

 

 

 

 

Innsamlingsmetoder

Malaisetelt, fargetallerkner, håving, klekking av galler, iner og egg, lysfelle, gassing av trekroner.