Leddormer Annelida er en rekke i dyreriket, og du kan finne leddorm-arter i mange forskjellige miljøer. I jordsmonnet finnes meitemarkene, i ferskvann bor det igler og i havet kan man støte på fjæremarken og dens mange slektninger.

I Artsprosjektet har hele ni prosjekter fokusert på leddormer, og arter både i klassen Polychaeta og klassen Clitellata har blitt undersøkt.

Du kan trykke på artsgruppene for å få mer informasjon om disse. De fleste gruppene er ordener. Unntakene er Scolecida og igler Hirudinea, som er underklasser.

Flerbørstemarker

Siden 2009 har det vært seks prosjekter som har fokusert på flerbørstemarker, en klasse blant leddormene som stort sett lever i havet. I klasse flerbørstemarker finner vi blant annet fjæremarken. Mange allerede beskrevne arter har blitt påvist for første gang i norske farvann. I tillegg har flere arter blitt beskrevet vitenskapelig for første gang etter funn gjennom forskjellige artsprosjekter. I disse prosjektene har DNA-strekkoding også blitt flittig brukt, og det har blitt funnet mange kryptiske arter. Dette har ført til at man kan ha funnet over 100 arter som fremdeles ikke er beskrevet.

Noen kartleggingprosjekter har fokusert på spesifikke habitater, som havneområderorganisk anrikede habitater eller dyphavet.

Clitellata

Clitellata er en klasse, som deles de i de to mer kjente underklassene fåbørstemarker Oligochaeta og igler Hirudinea. Meitemarkene hører til blant fåbørstemarkene. Tre prosjekter har gjennom flere år samlet og DNA-strekkodet clitellater. Både ved hjelp av morfologiske og molekylære metoder har ekspertene funnet mange arter som er nye for Norge og for vitenskapen. For eksempel har det blitt avslørt at det som har blitt regnet som de to vanligste artene meitemark egentlig er sju forskjellige arter. Slike tilfeller er det mange av, og sannsynligvis har artsjegerne funnet over 120 nye arter som ennå ikke er beskrevet. Mange arter har blitt beskrevet vitenskapelig for første gang i løpet av prosjektene, se neste avsnitt.

Beskrevne, nye arter

Fåbørstemarker: Chamaedrilus chalypskyi, Chamaedrilus pseudosphagnetorumChamaedrilus varisetosusClaparedrilus semifuscoidesCognettia asloaeEnchytraeus albellusLumbricillus latithecatusLumbricillus scandicusTubificoides mackiei.

Flerbørstemarker: Amblyosyllis claraeAmpharete undecimaAntonbruunia sociabilis, Chaetozone barentsensis, Chaetozone chambersae, Chaetozone monteverdii, Chaetozone pseudosetosa, Chaetozone quinta, Eumida mackiei, Euritima nordica, Paramythia schanderiPavelius smileyiScalibregma hanseniSphaerepsia multichaeta, Sphaerodoridium celiaeTerebellides bakkeni, Terebellides europaea, Terebellides kongsrudi, Terebellides norvegica, Terebellides ronningae, Terebellides scotica.