Didymosphaeria massarioides. A) Ascomata sett ovenfra (skalastrek = 100 μm), B) i tverrsnitt (skalastrek = 200 μm), C) Ascosporer (skalastrek = 10 μm), D) Hymenium med asci og sporer (skalastrek = 20 μm), E) Hamathecium (skalastrek = 10 μm), F) Konidier (skalastrek = 10 μm).

Tykksekksopper (Dothideomycetes) og Chaetothyriomycetidae er to grupper innenfor rekken sekksporesopper (Ascomycota). De fleste arter er verts-spesifikke på planter eller andre sopp.

Sekksporesopper (Ascomycota) er den største rekken innenfor soppriket, som med unntak av noen grupper, er dårlig kjent med hensyn på forekomst, taksonomi, utbredelse og økologi i Norge og ellers i verden. I dette prosjektet vil man undersøke to grupper av sekksporesopper: tykksekksopper (Dothideomycetes) og Chaetothyriomycetidae. Fokuset vil være sopparter på bark og ved, som ikke danner lav eller ikke er assosiert med lav. Innsamling vil primært foregå på levende trær (bark og kvister) av alm, ask, eik, hassel, osp, furu og barlind. Flere av disse verts-artene er rødlistet og i tilbakegang, noe som medfører at verts-spesifikke sekksporesopper også kan være i tilbakegang. Innsamling vil bli foretatt ulike steder på Østlandet, Sørlandet, Sunnhordland, Møre og Romsdal og Finnmark.

Litteraturen på sekksporesopper er svært fragmentert og prosjektet ønsker å lage en forenklet guide til litteratur for amatører. I tillegg vil man revidere norsk herbariemateriale av sekksporesopparter på bark og ved med hysterothecier, og andre utvalgte arter. DNA-strekkoding vil være en viktig del av prosjektet og i tillegg brukes dyrking i renkultur for identifikasjon av utvalgte arter. Prosjektet samarbeider med ledende internasjonale eksperter, og forventer å finne mange nye arter for Norge, samt arter nye for vitenskapen.