Den marine bentiske faunaen på kysten av Møre og Romsdal er i stor grad ukjent, men foreløpige studier har vist et stort potensiale for ukjente og sjeldne arter i området.

Tidligere tokt har hentet opp rikholdige prøver fra området, inkludert alle de store fjordene. Men kun fraksjoner av materialet har blitt sortert og bestemt. Vi vil arrangere en workshop på Espeland biologiske stasjon (Universitetet i Bergen) for å samle nasjonale og internasjonale taksonomer, som vil bruke ei uke sammen med fokus på dette materialet. For å optimalisere innsatsen, vil materiale bli sortert inn i hovedgrupper i forkant av workshopen. Masterstudenter vil ta del i arbeidet, og de vil ha mulighet til å møte og jobbe sammen med internasjonalt anerkjente taksonomer. Arter som ikke blir bestemt i løpet av workshopen, vil bli bestemt i etterkant av samlingen av ekspertene eller sendt videre til andre nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere. Dette vil bli den sjette i en serie av seks suksessfulle taksonomiske workshoper.

Innsamlingsmetoder

Rock dredge, RP-sled, Warén-sled, Isaak-Kid-sled, MIK-net, Agassiz trawl and triangular dredge