Gruppen omfatter syv landformenheter som karakteriserer breenes overflateform, skapt av terrengformasjoner og breenes historikk.

Breenes utstrekning endrer seg hele tiden fordi forholdet mellom snøtilgangen om vinteren og avsmeltingen om sommeren endrer seg, fra år til år og over lengre tid. På grunn av at klimaet har blitt varmere gjennom de siste 150–250 årene, har norske breer smeltet sterkt tilbake. Den største breen i Norge i dag er Austfonna nordøst på Svalbard (8492 km2). Den største breen på fastlandet er Jostedalsbreen (487 km2).