Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  L (langsom) suksesjon
 • Romlig skala
  5 32-64 m
Basistrinn
 • LK-0 levende korallrev
  LK-+ dødt korallrev
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet