Østlig dvergmaur.

Østlig dvergmaur er svært vanskelig å skille fra den nærstående skogdvergmaur T. nylanderi. De sikreste kjennetegnene på østlig dvergmaur er at ryggtaggene er kraftigere og litt mer nedbøyde og at mellomryggen er litt kraftigere innbuktet på ryggsiden enn hos skogdvergmaur. Arten har en østlig utbredelse i Europa og er nylig påvist i Sverige (Seifert & Hagman 2015). Det er ikke utenkelig at den også kan bli funnet i Norge i framtida.

Østlig dvergmaur Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.