Det er ikke utviklet tekstinnhold for grunntypene i NiN 1.0. All tekstlig beskrivelse ligger på hovedtypen. Grunntypene er definert ut fra de viktigste lokale basisøkoklinene , eller miljøvariablene. Her legges variasjon i bunn- og marksystemer, samt vannmasser i ferskvann, til grunn. Disse er fremstilt i figuren under (figur 1) som utleder de spesifikke grunntypene her.