En meget sjelden art som kun er påvist på en lokalitet i Vestfold (Langøya, Re). Arten parasitterer på Lasioglossum nitidiusculum, men er ikke påvist på andre lokaliteter der denne flyr tallrikt i Norge.