En vanlig, men sjelden tallrik blodbie som har en vid utbredelse i hele Sør-Norge inkludert Trøndelag. Parasitterer trolig på Halictus rubicundus og Lasioglossum calceatum. Enkel å kjenne igjen på det kraftige bakhodet.