Vingespenn

28-42 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er brunsvart med hvite vingefrynser. Hunnen har vanligvis noen utydelige mørke øyeflekker på hvert vingepar. Hannen er mørkere enn hunnen og mangler ofte øyeflekkene. Undersiden er hos begge kjønn gråbrun med tydelige, gulringede øyeflekker med hvit kjerne.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Amur og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet bare kjent fra noen få lokaliteter, spesielt innerst i fjordene. I Trøndelag nylig påvist i Meråker i indre Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på mange ulike gressarter. Den er sigarformet, strågul, med brun rygglinje og lys sidelinje som over er kantet med en bredere brun linje og under med en smal. Den blir 25 mm lang. Overvintringen skjer som larve. Puppen henger lavt på et strå i et spinkelt spinn.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Enger, skoglysninger, veikanter og grøftekanter med høyvokste gressarter.