Vingespenn

31-45 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er oransje med svarte flekker. Undersiden er i gule og rødbrune sjatteringer, med en tydelig sølvhvit flekk på midten og en rad sølvpletter langs ytterkanten. Det rødlige feltet innenfor midtpletten har en svart prikk. I ytre halvdel av vingen er det en rad diffuse brunsvarte flekker. Arten er svært lik brunflekket perlemorvinge, men de to artene kan skilles på fargetegningene på bakvingeundersiden. Hos rødflekket perlemorvinge framtrer hele bakvingeundersiden i en mer rødlig nyanse. De varmt oransjerøde flekkene som danner en halvsirkel ved vingerota er brunlige eller gulaktige hos brunflekket perlemorvinge. Rødflekket perlemorvinge har færre sølvflekker, og flekkene langs vingens ytterkant er innad avgrenset av diffuse, brunlige triangler, mens de hos brunflekket perlemorvinge er avgrenset av svarte, skarpt markerte vinkler.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur og Kamtsjatka i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, også i fjellet.

Unge stadier

Larven lever på fioler (Viola), på myr lever den sannsynligvis på blokkebær. Den er svart med lyse prikker som danner to ryggstriper og er utstyrt med svarte, forgrenede torner med gullig basis. Der er to ekstra lange torner bak hodet. Overvintringen skjer som ung larve. Puppen henger lavt på planter.

Flyvetid

Medio mai - medio juni i lavlandet sørpå. I fjellet og nordpå i medio juni - juli.

Økologi

På enger, skoglysninger og myr.