Vingespenn

33-46 mm.

Kjennetegn

Vingeoversidens tegninger består av vekselvis grå, rødoransje og guloransje tverrbånd som brytes av mørkfargede ribber. Hvert vingepar har et bredt, rødoransje tverrbånd i ytre del av vingen. På framvingen er dette ofte plettet med guloransje. På bakvingen er det utstyrt med en rad svarte flekker. Framvingens midtcelle har to røde flekker. Basis av bakvingen er brunsvart. Undersiden ligner oversiden, men med de mørke tegningene sterkt redusert. Kjønnene har like tegninger, men hannen er mindre og har noe spissere framvinger. Arten kan forveksles med praktrutevinge, men denne mangler de svarte flekkene i det oransje tverrbåndet på bakvingen. Den kan også forveksles med prikkrutevinge, men hos denne er bakvingens underside hvitgul med skarpe svarte og oransje tegninger, og med distinkte svarte flekker på de hvitgule vingefrynsene.

Totalutbredelse

Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Tyrkia, mot øst til Amur og Korea. Gjennomgående i fjellområder. Østlige deler av sør- og Mellom-Sverige, Jylland i Danmark, samt Sør-Finland. Arten har gått sterkt tilbake i Europa.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge, men forekommer i Dalarne i det vestlige Sverige.

Unge stadier

Larven lever på blåknapp. I sene stadier er den svart med gråhvite prikker og svarte torner.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På små skoglysninger som oppstår på grunn av utmarksbeite, samt ugjødslede og ekstensivt utnyttede slåttenger.