Vingespenn

30-50 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er lyst okerbrun eller gråbrun, og mangler helt øyeflekker. Bakvingens overside har grå melering som antyder et bredt, mørkere midtbånd. På bakvingens underside danner kraftigere svartbrun marmorering et bredt, buet midtbånd. Hannen har en utydelig skråstripe av mørke duftskjell på framvingens overside. Arten kan forveksles med nornens ringvinge, men denne har øyeflekker på vingeoversiden.

Totalutbredelse

Fra den arktiske delen av Nord-Europa i fjellområder og på tundra til Beringstredet. Det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden i indre deler av Finnmark fra Alta over Karasjok til Sør-Varanger. Av og til kan den opptre i større antall.

Unge stadier

Larven lever på sauesvingel, muligens på flere gressarter. Den er okergul til gulbrun med punktert brun rygglinje og to smale brune sidelinjer. Den blir ca. 33 mm lang. Livssyklusen er toårig. Puppen ligger skjult på bakken.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På tørre skråninger over tregrensen der det er rikelig med stein eller grus. Den flyr også på flate platåer øverst på toppene.