Vingespenn

43-50 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er mørkebrun. Framvingen har en rad gulringede øyeflekker hvorav den forreste er dobbel, det vil si at den har to kjerner i samme ring. Bakvingeoversiden har nesten alltid en rad mindre, gulringede øyeflekker. Bakvingens underside er overveiende mørkebrun uten eller med kun svakt antydete øyeflekker, men ofte med en hvit prikk på midten og en grålig skygge ved framkanten. Arten kan forveksles med disas ringvinge, men denne mangler den store doble øyeflekken på framvingen og har aldri øyeflekker på bakvingens overside.

Totalutbredelse

Nord-Europa, inklusive Baltikum, mot øst til Kamtsjatka og Korea.

Utbredelse i Norge

Utbredelsen i Norge er ekstremt østlig. I Sør-Norge omfatter utbredelsesområdet sørlige og nordøstlige deler av Hedmark. Området berører så vidt Nes i Akershus. I Nord-Norge finnes arten i den sørlige delen av Sør-Varanger i Finnmark. Arten er nå muligens utdødd i Akershus og Sør-Hedmark.

Unge stadier

Biologien er ikke fullstendig kjent, men før overvintringen er larven foret opp på starr (Carex). Den er blekt oker med grønnbrun ryggstripe og brun sidelinje, og har kort brunlig behåring.

Flyvetid

Primo juni - primo juli i sør, ultimo juni - medio juli i Finnmark. Vanligst i partallsår.

Økologi

Lokalt tallrik på bløt myr delvis bevokst med gress og starr. Den går ikke opp i fjellet, men er knyttet til barskogsonen.