Vingespenn

Hann 52-66 mm., hunn 60-90 mm.

Kjennetegn

Framvingens grunnfarge varierer fra gråbrun til renere brun. Ytre del av vingen ofte med et uregelmessig bredt brunt tverrbånd som innad er avgrenset av et smalt mørkt tverrbånd og utad er avgrenset av en serie mørke flekker. Karakteristisk for arten er en hvit halvmåneformet flekk circa en tredel fra framvingeroten. Bakvingene er ensfarget brune eller gråbrune.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og gjennom Russland til Øst-Asia. Den mangler på De Britiske Øyer.

Utbredelse i Norge

Ganske utbredt på Sørlandet og Østlandet nord til Rendalen i Hedmark. Sjelden på Vestlandet. Funnet én gang i Namsos i Nord-Trøndelag. Vanligvis er arten temmelig fåtallig, men enkelte år kan den opptre i store mengder. I ekstreme tilfeller har den snauspist furuskogen over store områder.

Unge stadier

Larven lever på furu. Den overvintrer to ganger før den forpupper seg. Overvintringen skjer på bakken under moseteppet. Etter den siste overvintringen spiser larven i en kort periode før den forpupper seg i en stor brun kokong utenpå barken eller på en grein.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I furuskog og blandingsskog med furu. Sommerfuglen flyr om natta.