Vingespenn

26-44 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er normalt okergule, framvingen med to smale brune tverrbånd. Området mellom disse kan være helt eller delvis utfylt med brunt. Enkelte individer har rødbrune vinger med lysere tverrbånd. Begge kjønn har gulhvite framvingefrynser med tre eller flere mørke flekker. Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste delene, Nord-Afrika, og østover til Japan og Kina.

Utbredelse i Norge

Ganske vanlig rundt Oslofjorden til ytre Telemark. Funnet noen få ganger langs Sørlandskysten, vestligst i Søgne i Vest-Agder.

Unge stadier

Larvene lever selskapelig i et spinn på ulike løvtrær. Larveutviklingen skjer i april-juni, og larvene lever enkeltvis etter siste hudskifte. De kan unntaksvis gjøre skade på frukttrær.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I løv- og blandingsskog, kratt, hager og parker. Sommerfuglen flyr om natta.