Vingespenn

30-51 mm.

Kjennetegn

Grunnfargen på framvingen varierer fra gråbrun til svartaktig. Tegningene består av to, ofte delvis utviskede, hvite tverrlinjer samt en tydelig hvit halvmåneformet midtflekk. Den nordlige underarten Cosmotriche lobulina ssp. junia er gjennomsnittlig noe større og mørkere enn nominatunderarten Cosmotriche lobulina ssp. lobulina. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Fra det midtre Mellom-Europa østover gjennom Russland til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden i indre deler av Sør- og Østlandet. Det første norske funnet ble gjort i Melhus i Sør-Trøndelag i 1959. Nominatunderarten Cosmotriche lobulina ssp. lobulina forekommer i Aust-Agder, mens de øvrige norske bestandene består av underarten Cosmotriche lobulina ssp. junia.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på barnåler av furu, men kan også leve på gran. Larvene til underarten Cosmotriche lobulina ssp. lobulina overvintrer som små og fullfører utviklingen til sommerfugl neste sommer. Larvene til underarten Cosmotriche lobulina ssp. junia overvintrer som halvvoksne og fullfører utviklingen neste sommer, men overvintrer enda en gang som pupper før de klekker. Forpupningen skjer i en gråaktig kokong på greiner eller stammer.

Flyvetid

Juni - august.

Økologi

Barskog dominert av furu på løsmasser, gjerne på mager morene. Arten trenger større sammenhengende skogområder og finnes ikke i isolerte skogbestand i kulturlandskapet. Den unngår skog som vokser på berggrunn og foretrekker eldre skog. Underarten Cosmotriche lobulina ssp. lobulina flyr i august. Underarten Cosmotriche lobulina ssp. junia flyr fra begynnelsen av juni til de første dagene i juli. Denne er bare på vingene annenhvert år, men kan i ulike geografiske områder fly i enten partalls- eller oddetallsår.