Vingespenn

Hann 45-60 mm., hunn 58-78 mm.

Kjennetegn

Hannen har brune vinger, framvingen med to smale, lyse, nærmest parallelle tverrbånd. Hunnen har grå vinger med mer eller mindre brunlig skjær, framvingen med to lyse tverrbånd kantet med mørkere skygge utad.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur-området i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. I Hedmark er den funnet nord til Elverum. På Vestlandet er den påvist flere steder i Bergensområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og lave busker. Den overvintrer som fullvoksen og forpupper seg neste vår uten å ta til seg næring først. Forpupningen skjer i en avlang, brun kokong i vegetasjonen. Larvens hår er giftige og kan gi kløe og utslett ved berøring.

Flyvetid

Medio mai - primo juli.

Økologi

På enger og skoglysninger. Hannene flyr om ettermiddagen og i skumringen i en rask flukt like over bakken. Hunnene flyr om natta.