Vingespenn

Hann 56-70 mm., hunn 68-99 mm.

Kjennetegn

Hannen har mørkebrune vinger med et gult, buet tverrbånd som ofte er utydelig avgrenset utad. Hunnen er okergul med et tilsvarende tverrbånd. Hos begge kjønn har framvingen en framtredende rund, hvit midtprikk. Hunnen er betydelig større enn hannen. Arten likner på kløverspinner, men har lyst tverrbånd på bakvingen.

Totalutbredelse

Gjennom Europa til Sibir.

Utbredelse i Norge

Nord til den sørlige delen av Nordland, men med store huller i utbredelsen. Den er stort sett sjelden men kan lokalt opptre tallrik.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker, også på lave planter som røsslyng og blåbær. Den overvintrer som halvvoksen og fullfører utviklingen neste sommer. Forpupningen skjer i en avlang, brun kokong i vegetasjonen. Larvens hår er giftige og kan gi kløe og utslett ved berøring.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På myr, lynghei og åpen skog. Ikke i fjellet. Hannene flyr i solskinn om ettermiddagen, i svært rask flukt på leting etter hunner. Hunnene begynner å fly før mørkets frembrudd og fortsetter utover natta.