Vingespenn

16–24 mm.

Kjennetegn

Hode og antenner svarte. Brystet er svart med to smale gule lengdestriper og to tydelige gule flekker i overgangen til bakkroppen. Bakkroppen svart med fire gule tverrbånd av varierende bredde. Skjelldusken svart med gule skjell langs ytterkanten (hann) eller gul med svarte skjell langs midten og langs kantene (hunn). Vingene med relativt spinkle svarte tegninger. Ytre del av framvingen mørkebrun uten lyse streker. Framvingens diskflekk dyprød med svart innerkant. Framvingen har en karakteristisk gul flekk ved basis. Beina overveiende gule, midt- og bakbeinet med et blåsvart tverrbånd.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste områdene. I Norden funnet i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever mellom barken og veden nederst på stammen av eiketrær (Quercus), av og til bøk.

Flyvetid

Mai - august.

Økologi

I skog og parker med soleksponerte eiketrær.