Vingespenn

39-47 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Mandal.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I eikeskog og annen skog med sterkt innslag av eik.