Vingespenn

23-28 mm.

Kjennetegn

Ligner eikeviklerfly og dobbeltlinjet viklerfly, men disse mangler den tydelige rundede utbuktningen på indre tverrlinje.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Mongolia og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Elverum, på Sørlandet, og på Vestlandet nord til Hardanger.

Unge stadier

Larven lever på selje, ørevier, gråselje, svartvier, grønnvier og sannsynligvis andre Salix-arter.

Flyvetid

August - september og mai - medio juni. Overvintrer som imago.

Økologi

På ulike biotoper der vertstrærne vokser.