Vingespenn

17-22 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig ved Oslofjorden og på Sørlandet til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på busker og trær i rosefamilien, spesielt slåpetorn og hagtorn (Crataegus).

Flyvetid

Juli.

Økologi

I skogbryn og kratt.