Vingespenn

18-22 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran, mot øst til Korea og Japan. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på bringebær og bjørnebær (Rubus), men andre vertsplanter oppgis også.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I skogkanter og lysninger, oftest på sand eller kalkgrunn.