Stilkvepser: Tetramorium semilaeve.

Slekten sandmaur omfatter mer enn 500 beskrevne arter som hovedsakelig er utbredt i tropiske og subtropiske områder. Noen arter er kjent for å opptre synantropt og innføres jevnlig til nye områder med mennesker. Tetramorium semilaeve finnes naturlig i Sør-Europa og er innført til Norge en gang.  

Tetramorium semilaeve André, 1883
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.