Småstikkemaur.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten småstikkemaur er stor og taksonomisk svært vanskelig med hittil 153 beskrevne arter. Gruppen dominerer stort i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i menneskeskapte miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser.

Småstikkemaur Hypoponera Santschi, 1938
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning