Dvergeitermaur.

Dvergeitermaur har usikker taksonomisk status, men er etter inngående genetiske studier mest sannsynlig å anse som en sosialparasittisk art i dannelsesfase. Den skilles fra sin vert, hageeitermaur, på at den er betydelig mindre og mangler egne arbeidere. I Norge er den funnet flere ganger på Østlandet der den kan opptre i store mengder i kolonier av hageeitermaur.

Dvergeitermaur Myrmica microrubra Seifert, 1993
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.