Vepser: Nylanderia steinheili.
  • Vepser: Nylanderia steinheili. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten Nylanderia tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 100 kjente arter. Den er nylig splittet fra den nærstående slekten Paratrechina. Gruppen er økologisk viktig og har en nærmest verdensomspennende utbredelse, men med dominans i tropiske og subtropiske strøk. Flere arter er innført til Europa med mennesker.

Nylanderia steinheili (Forel, 1893)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.