Vepser. Gullvepser.

Vepsene utgjør den nest største insektordenen, og kan forventes å være den største når også ubeskrevne arter regnes med.

Vepser Hymenoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Gullvepser, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. De er utpregete solskinnsdyr og lever som spesialiserte snyltere på andre vepser. Mangfoldet av gullveps i Norge er helt nylig kartlagt og det finnes 40 arter hos oss.

Gullvepser Chrysididae
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning