Vepser: Tapinoma magnum.
  • Vepser: Tapinoma magnum. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten Tapinoma tilhører duftmaur Dolichoderinae og har hittil 72 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler, men med dominans i tropiske strøk. Tapinoma magnum er en sør-europeisk art som er innført til Norge et par ganger.

Tapinoma magnum Mayr, 1861
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.