Sumpeitermaur.
  • Sumpeitermaur. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Sumpeitermaur Myrmica gallienii er den mest fuktighetstolerante av alle de nordiske maurartene. Den kan etablere bol helt i vannkanten og tåler å bli oversvømt i perioder. I Norge er arten kun påvist i et våtmarksområde i Vestfold.

Sumpeitermaur Myrmica gallienii Bondroit, 1920
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.