Askeknoppfly er et middels stort nattfly med gule og brune vingetegninger. Arten ble funnet i Norge for første gang i 2020. Larven lever primært på ask.

Vingespenn

32–36 mm.

Kjennetegn

Askeknoppfly er et middels stort nattfly med brede vinger. Framvingens grunnfarge varierer fra gult til nøttebrunt. Midt på vingen finnes et bredt, vanligvis brunt tverrbånd med mørkere nyreflekk.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på vingetegningene og den brede vingefasongen. Den er snarlik bølgemåler Crocallis elinguaria.

Totalutbredelse

Arten finnes i Europa og Asia øst til Himalaya. Arten har i senere år ekspandert i Nord-Europa, og ble tatt ny for Danmark i 1993 og ny for Sverige i 2011.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få ganger langs kysten av Sørlandet og Østlandet. De første norske funnene ble gjort i Fredrikstad i Østfold og Risør i Aust-Agder i 2020.

Unge stadier

Larvene lever primært på ask Fraxinus excelsior. Eggene klekker om vinteren, og larvene borer seg straks inn i knoppene hvor de utvikler seg gjennom vinteren. De fullfører utviklingen om våren ved å livnære seg på blomstene. Forpuppingen skjer i en kokong i jorda.

Flyvetid

Medio august – ultimo september.

Økologi

Arten lever i områder med ask.