Det finnes fem arter i denne slekta globalt, men bare én av disse er påvist i Norge og våre naboland. Slekta karakteriseres av det korte, opprette sporehuset som sitter på en lang stilk og relativt sett små skudd.