Det finnes bare én art i Norden i denne slekta, sporemose Archidium alternifolium. Slekta kjennetegnes av svært store sporer, om lag 100–200 µm, noe som er større enn samtlige andre bladmoser. Sporemose er nokså anonym grunnet sin beskjedne størrelse. I tillegg er sporofytten gjemt nede mellom bladene.