Denne slekta inneholder to arter på verdensbasis hvorav én art er påvist i Norge. Slekta står nær faksmosene Pleuridium, men skilles fra denne slekta blant annet på den symmetriske hetta på sporehuset