Podetier av begerpigglav med smale, tydelig tannete begre med brunlig farge. Merk også flekkete overflate på stilken.

Begerpigglav er en nokså lett kjennelig begerlav. Den skiller seg fra pigglav på slankere greiner med smale, tannete begre og mer brunfarge i greinspissene. Arten vokser i fattige skoger, lavalpin hei og blokkmark. Den er vidt utbredt i det meste av landet, men med nordlig tendens.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene hos begerpigglav er ganske slanke og sparsomt forgreina. De kan ha smale tannete begre og blir opp til 12 cm høye. Fargen er overveiende gulgrønn til grågrønn, med brunaktig tone i greinspissene. Overflata på podetiene er glatt med grønne flekker som skyldes ujevn fordeling av algene. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er sjeldne. De er brune og sitter enkeltvis eller noen få sammenvokste i greinspisser.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og sitter i greinspissene.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD-, KC+ gult og UV-. Begerpigglav inneholder barbatinsyre, 4-O-demethylbarbatinsyre og usninsyre i tallus.

Økologi

Begerpigglav vokser blant moser og andre begerlavarter, oftest på tynt jorddekke på berg og blokker. Den kan også vokse på død ved og torv. Arten opptrer i åpne, fattige skogtyper og i blokkmark, særlig i fjellnære områder og i lavalpin hei. Mer sjelden kan den også vokse på tuer i fattig myr.

Utbredelse i Norge og Norden

Begerpigglav er utbredt i det meste av landet, men den er nokså sjelden i lavlandet i Sør-Norge og mangler i de ytre kyststrøkene på Sør- og Vestlandet. Arten er også kjent fra Svalbard og andre arktiske øyer. Den er utbredt i Sverige og Finland og på Island, men mangler i Danmark og lengst sør i Sverige.

Utbredelse i verden for øvrig

Begerpigglav har en sirkumpolar utbredelse i arktisk og boreal sone. Den er kjent fra Europa, Asia og Nord-Amerika. Lenger sør er det isolerte forekomster i fjellområder, f.eks. i Alpene, Kaukasus, Himalaya og Rocky Mountains. Den er ikke kjent fra den sørlige halvkule.

Forvekslingsarter

Begerpigglav kan forveksles med slanke former av pigglav Cladonia uncialis.

Kommentarer

Begerpigglav kan ligne slanke former av pigglav Cladonia uncialis tilhørende ssp. biuncialis (se denne). Viktigste skillekarakter er at begerpigglav har smale tannete begre i greinspissene og generelt mer brunfarge i greinenes øvre del. Begerpigglav og pigglav skiller seg også på innholdet av lavsyrer.