Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4 934
Limniske 22
Terrestriske 4 879
Marine 33
Antatt antall uoppdagede arter 2 315
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder