Hemerobius nitidulus er en utpreget barskogsart.

Kjennetegn

Hodet er mørkt brunt til brunsvart, mørkere hos hunner enn hos hanner, mens resten av kroppen er ensfarget lysebrun til oransjebrun, uten lys midtstripe. Også forvingene har noe av den samme fargen som kroppen, men de er oftest helt uflekkete, bortsett fra ganske tett med små mørke prikker på lengderibbene, hver prikk er omtrent like lang som bredden på lengderibben, og avstanden mellom prikkene er større enn prikkenes utstrekning. På hver prikk sitter et hår, vanligvis mørkt. Basal tverribbe mellom Mp2 og CuA er helt fargeløs. Fra visse vinkler er vingene noe iriserende. Vingemerket er svakt rødaktig. Bakvingene er klare, bortsett fra costalfeltet, som har et gulaktig skjær, lik fargen til forvingene. Forvingelengde 5,5–8 mm.

Forvekslingsarter

H. nitidulus er nokså lett å kjenne igjen i vår del av verden, men den kan forveksles med H. stigma og, i noen grad, H. micans. Sørover i Europa kan den være svært vanskelig å skille fra et par nærstående arter. Hos H. stigma er også forkroppen ensfarget, uten lys midtstripe, men de kan skilles på vingenes utseende; H. stigma har lengderibber med større, langstrakte, mørke flekker og membranen er vanligvis flekkete. H. micans har nokså like vinger, men de mørke flekkene på lengderibben er betydelig lengre, minst to ganger så lange som bredden på lengderibben, og med innbyrdes avstand som ofte er kortere enn flekkenes utstrekning. Sistnevnte har dessuten mørk basal tverribbe mellom Mp2 og CuA.

Levevis

Arten hører hjemme i barskog, med en viss preferanse for furu, men den er også funnet på gran og lerk. Levestedene er ofte tørre, sandholdige og varme. Både larver og voksne er rovdyr som jakter små insekter, edderkoppdyr og andre småkryp. Alle stadier kan bankes ned fra trær og busker, og arten kommer også til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene under skjellene ved basis av furu- eller grannåler, eller direkte på nåler og små kvister. Eggene klekkes etter et par uker, og deretter følger tre larvestadier. Overvintringen foregår i puppestadiet. Flygetiden er lang, fra begynnelsen av mai til midt i oktober. Arten er forholdsvis vanlig, men kan være noe lokal, og den opptrer normalt ganske fåtallig. Det er minst to generasjoner i året.

Utbredelse

H. nitidulus er registrert i det meste av Norden (utenom Island). Arten er forøvrig kjent fra hele Mellom- og Nord-Europa, og det er dessuten funn fra Hellas. Utbredelsen fortsetter inn i Lilleasia.