Det er kjent ca. 160 mosenettvingearter i verden. Langt de fleste finnes i tropene, hvor man kan treffe på en rekke store og vakre arter. I Europa finnes tre arter, men ingen av disse finnes i Norge. Én av dem finnes imidlertid i både Sverige, Finland og Danmark, så en kan kanskje ikke helt utelukke at den også finnes her til lands.