Hemerobius pini er et ekte barskogsdyr, som også artens vitenskapelige navn antyder: pini = ”furuens”.

Kjennetegn

Fargen i ansiktet varierer fra lys til mørk brun, og noen steder i Sør-Norge kan ansiktet være nesten svart. Forkroppen er mørkebrun, med en bred, lys midtstripe, mens bakkroppen er mørk. Forvingene har et brungult skjær, med noenlunde ensfarget gulbrun bakkant. Lengderibbene har kraftige mørke punkter og skygger. De to tverribberekkene har kraftige, mørke skygger, og avstanden mellom dem øker fremover mot vingekanten. Vingemønsteret er imidlertid svært variabelt. Normalt går tre ribber ut fra radius. Bakvingene er gulbrune med mørkere ribber. Forvingelengde 6–9 mm.

Forvekslingsarter

H. pini kan lett forveksles med tre av våre sjeldnere Hemerobius-arter: H. contumax, H. fenestratus og H. atrifrons. H. atrifrons kjennes på at hodet er skinnende sort, mens det vanligvis er brunt hos H. pini. Noen dyr fra Sør-Norge har imidlertid svært mørkt ansikt, og da er artene vanskelige å skille. H. contumax kjennes fra H. pini på at forvingens to tverribberekker er parallelle, mens avstanden utvider seg mot forkanten av vingen hos H. pini. H. fenestratus kjennes på at forvingens to tverribberekker er innbyrdes ulike: den innerste er mørk og skygget, den ytterste er uten skygger og nesten usynlig. Dessuten ligger de to tverribberekkene forholdsvis langt fra hverandre hos H. pini, mens de ligger tettere sammen hos de to andre. Dette kan være vanskelig å bruke om en ikke kan sammenlikne direkte med de andre.

Levevis

H. pini er knyttet til varme og tørre lokaliteter med bartrær, særlig furu, men den går også på gran. Det ser ut til at den i enkelte deler av Europa kan foretrekke gran fremfor furu. Artens foretrukne treslag i Norge er ikke kjent. I Danmark er den funnet i mange ulike biotoptyper, fra alle slags naturlige furu- og granskoger, via sandholdige plantasjeskoger og klitter, til lyngheier med spredte furutrær. I Storbritannia kan det også finnes store mengder dyr på helt enkeltstående furutrær. Både larvene og de voksne er rovdyr som jakter på ulike små insekter, og alle stadier kan bankes ned fra trær. Arten kommer dessuten gjerne til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene ved basis av barnåler. De klekkes etter et par uker, og deretter følger tre larvestadier. Utpå høsten spinner den utvokste larven en silkekokong, hvori den overvintrer som prepuppe. Den forpupper seg påfølgende vår, og tiden som puppe varer et par uker. De voksne dyrene kan finnes fra begynnelsen av mai til slutten av september. Det er sannsynligvis to generasjoner i året hos oss.

Utbredelse

H. pini er utbredt i hele Norden (utenom Island), og lokalt kan den opptre i temmelig stort antall. Arten finnes også i det meste av Mellom- og Nord-Europa.