Markbier.

Markbier (Halictidae) er utbredt på alle kontinenter og er en stor familie på verdensbasis med ca. 4500 arter hvorav 35 arter finnes i Norge. Flere arter har grønnmetallisk farge, mens noen har utpreget rødfarge på bakkroppen. Hannene har ofte gule tegninger i ansiktet. Alle markbiene hekker i bakken, og noen arter opptrer ofte i store antall der de finnes. 

Markbier Halictidae Thomson, 1869
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning