Sneglemurerbie er en av murerbiene som utvikler seg i hus av strandsnegl. Arten er funnet på noen lokaliteter i ytre Oslofjord, blant annet på Rauer der den er svært tallrik. Arten har ei kort flyvetid i månedsskiftet mai-juni. Arten har rød bukbehåring. Den besøker gjerne erteplanter som tiriltunge.