Krattkjeglebie er en nokså sjelden kjeglebie som ser ut til å være knyttet til småbladskjærerbie Megachile alpicola. Det er kun noen få funn av arten i Norge, i indre dalstrøk på Østlandet.

Vertsart