Vingespenn

Hann 42-57 mm., hunn 60-90 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er rødlig brune, ofte med blåsvart bestøvning. Noen ganger dekker den mørke fargen størstedelen av vingene. De grå tegningene på framvingen er lite framtredende og består av en midtprikk og tre ujevne tverrlinjer som er mer eller mindre oppløst i flekker. Begge vingepar er tydelig tannet og har rent brune vingefrynser. Hunnen er større enn hannen. Arten kan minne om rødbrun bladspinner, men sistnevnte er betydelig mindre, og vingekanten er mindre påfallende tannet og har alternerende hvite og brune vingefrynser.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de nordligste delene, og østover gjennom Sibir, helt til Japan.

Utbredelse i Norge

Kun funnet én gang i Norge, som larve ved Grimstad i Aust-Agder i 1917. Det er usikkert om funnet representerer en nå utdødd bestand, om det skyldes tilflyving, eller om eksemplarer av arten har kommet til landet ved menneskelig transport.

Unge stadier

Larven lever på ulike busker, spesielt slåpetorn, hagtorn (Crataegus), eple (Malus) og selje (Salix). Den klekker fra egg i juli eller begynnelsen av august og vokser langsomt utover ettersommeren og høsten før den overvintrer. Etter overvintringen spiser den fram til forpupningen i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På lune, solrike steder med løvkratt, men også i våtmarker med seljebusker. Sommerfuglen flyr om natta. I hvile holder den framvingene over kroppen slik at de danner et spisst møne, samtidig som framkanten av bakvingene stikker fram nedenfor framkanten av framvingene. Sommerfuglen ligner i denne posituren på et vissent blad