Vingespenn

Hann 40-54 mm., hunn 50-76 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er rødbrune, framvingen med et enkelt tegningsmønster bestående av tydelig hvit midtprikk og en buet, lys tverrlinje utenfor denne. Av og til er det en tverrlinje innenfor midtprikken også. Hunnen er noe større enn hannen. Arten likner på eikespinner, men mangler lyst tverrbånd på bakvingen.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste delene, Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Jæren.

Unge stadier

Larvene lever enkeltvis på urter og lave busker. Larveutviklingen skjer i april-juli.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På åpne områder nær havet, mest sandstrender og rullesteinsstrender. Begge kjønn flyr om natta, hannen noen ganger også om dagen.