Vingespenn

33-40 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er grå, framvingen med et mer eller mindre tydelig avgrenset mørkere midtfelt. I den sydligste delen av landet er dyrene mer kontrastrike med gråhvit farge innerst og ytterst på vingen. Mot nord blir dyrene jevnt mørkere over hele framvingen. Bakvingen har vanligvis et diffust skråbånd.

Totalutbredelse

Hele Europa til Lilleasia og det sørlige Russland.

Utbredelse i Norge

Utbredt over hele landet, men er sjelden eller mangler helt i de vestligste skogfattige områdene på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker, samt på blåbær, røsslyng, bringebær og andre urter. Den bruker noen ganger to år på utviklingen. Dette er spesielt tilfelle i nordlige områder.

Flyvetid

August - september.

Økologi

I og ved skog. Arten går opp i bjørkebeltet i fjellet.